Godkänd av Skatteverket

En ny lag gör ideella gåvor avdragsgilla i deklarationen. Den ökar givandet, men ställer krav på att mottagaren lämnar korrekt kvitto. Ett problem som Kollektomat löser, och dessutom får kyrkan listor och underlag för de kontrolluppgifter som Skatteverket kräver.

Under första året med den nya gåvoavdragslagen fick 200.000 personer skatteavdrag och tillsammans gav de bidrag på 600 miljoner kronor.

Skatteverket och Kollektomat
Skatteverket godkänner avdrag för gåvor genom Kollektomat