I alla samfund

Kollektomat finns numera i alla samfund. I allt från församlingsgårdar, kursgårdar, små församlingskyrkor till Uppsala domkyrka.

Samfund och Kollektomat
Alla svenska samfund har idag Kollektomat