Så fungerar en Kollektomat

Givaren börjar med att välja ett av nio alternativa ändamål för sin gåva. Varje kyrka bestämmer själv vilka dessa skall vara.

Givaren väljer genom att trycka på pekskärmen.

Kollektomat skärmbild
Kollektomat har en pekskärm där givaren kan välja ändamål för sin gåva eller kollekt

Bilden ändras och givaren väljer nu belopp för sin gåva. Det finns standardbelopp, men också möjlighet att fritt ange annat belopp.

Kollektomat skärmbild
Givaren bestämmer själv på en pekskärm hur stor gåvan skall vara

Sedan kan givaren ange sitt personnummer (vilket krävs för att gåvan skall vara avdragsgill i deklarationen). Detta är inte tvingande.

Sista steget är att betala. Det gör givaren genom att sätta in sitt betalkort i kortläsaren och bekräfta med sin PIN-kod.

Kollektomat skärmbild
I en Kollektomat bekräftar givare gåvan med sin PIN-kod

När detta skett, bokas gåvan och ett godkänt betalkortskvitto skrivs ut.

Kollektomat kvitto
Kollektomat-kvitto har en avskiljbar del som givaren kan lägga i kollekthåven

På kvittots nedre del finns ett avskiljningsbart kvitto på själva gåvan. Det är denna del givaren kan lägga i kollekthåven.

Online portal

Löpande skickar Kollektomaten statistik över insamlade medel till en online-portal. Den når du via en vanlig internetbrowser (som t ex Explorer) och du kan därmed se insamlingsresultat var du än befinner dig. På kontoret, hemma, via en smartphone …

På samma sätt kan du administrera och göra alla Kollektomatens inställningar i online-portalen. Dessa laddas sedan ner till Kollektomaten.