Betalkort i kyrkan

Samhället utvecklas och så gör även betalningsmedlen. Människor har mindre och mindre kontanter, och möjlighet att betala med kort betraktas idag som en självklarhet. Vilket inte minst märks i kollekt och insamlingar.

Det kontantlösa samhället är här.

Kollektomat och kort
Kollektomat fungerar med alla de vanliga betalkorten

I en MasterCard-undersökning säger 87 % att de föredrar att betala med kort och 49 % tror att vi är på väg till ett kontantlöst samhälle.

Kyrkans svar är Kollektomat

Lösningen är Kollektomat … En betalningsstation för att obemannat ta emot gåvor och kollekt (men också betalningar) med hjälp av den senaste tekniken för kortbetalningar.

Kollektomat är en självbetjäningsterminal för att ge ekonomiska gåvor och betala dessa med kreditkort

I en elegant möbel, helt anpassad till kyrkorummet, finns en dator, en kvittoskrivare, en betalterminal för kort med PIN-kod och det unika Kollektomat-programmet.

På en pekskärm väljer kyrkobesökaren ändamål för sin gåva, anger belopp och betalar med kort och PIN-kod.

Kollektomat och kollekthåv
Kollektomat är det moderna alternativet till en kollekthåv